Eettinen käytäntö


Kaikki Encore-ruokien valmistuksessa käyttämämme resurssit ovat korkeinta laatua, mistään tinkimättä.

Encore Pet Food valitsee tavaran toimittajansa erittäin huolellisesti. Maailmanlaajuiset hankintaperiaatteemme määrittävät standardit kanssamme työskenteleville alihankkijoille.

Toimittajamme vastuu

Määritämme yhdessä kunkin toimittajan kanssa sellaiset standardit, jotka soveltuvat kullekin tuotteita valmistavalle teollisuudelle ja maalle.

Työvoiman oikeudet

Toimittajien työntekijöitä on kohdeltava kunnioittavasti, ja heidän terveyttään, turvallisuuttaan ja perusihmisoikeuksiaan on suojeltava ja edistettävä. Jokaisen toimittajan on pyrittävä noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia paikallisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat erityisesti seuraavia seikkoja:

 • Työntekijän vähimmäisikä
 • Vapaasti valittu työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin
 • Ei syrjintää
 • Kurinpidolliset toimet
 • Työtunnit
 • Palkat
 • Työehdot
 • Paikallisista säännöksistä huolimatta työntekijöiden on normaalisti oltava vähintään 15-vuotiaita* ja heillä on oltava oikeus osallistua laillisiin ammattiliittoihin tai työntekijäjärjestöihin, jos he ovat edustettuina.
 • Tuotantolaitokset ja merkinnät

Toimittajien on sovittava kanssamme etukäteen tuotantolaitoksesta tai -laitoksista, joita käytetään kunkin tilauksen tuottamiseen. Tilauksiamme ei saa siirtää näistä sovituista paikoista alihankkijoille. Tuotantolaitoksen ja alkuperämaan tunnistetiedot on merkittävä kaikkiin toimittajiemme valmistamiin tuotteisiin, jotta täydellinen jäljitettävyys on mahdollista.

Säännöllinen arviointi

Toimittajamme ja MPM Products Limited -yhtiön (Encore Pet Foodin emoyhtiö) työntekijät vierailevat kaikissa tuotantolaitoksissa ja arvioivat ne säännöllisesti. Pyrimme yhdessä jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

Ympäristövastuu

Vaadimme toimittajilta vähintäänkin sen, että he noudattavat kaikkia paikallisia ja kansallisia säädöksiä ja että he esittävät Encore Pet Foodille todisteet näiden säädösten noudattamisesta. Lisäksi odotamme toimittajiemme täyttävän kaikki asiaankuuluvat ympäristöä, kalastusta ja eläintaloutta koskevat standardit.

Asiaankuuluvat kansainväliset standardit

Kaikki toimittajamme täyttävät valmistusmaalle asetetut vaatimukset sekä tuotteissamme ja lemmikin ruokatuotteidemme valmistuksessa käytetyissä tuotantoprosesseissamme käytettyjen ainesosien alkuperäeläinlajien kasvattamiselle asetetut vaatimukset. Näitä ovat:

 • Thaimaan hallitus – työministeriö ja hyvinvoinnin suojaamisstandardi TLS 8001
 • Thaimaan hallitus – maatalous- ja karjankasvatusministeriön vaaratilanteiden analysointi- ja kriittisen hallinnan pistejärjestelmä
 • British Retail Consortiumin (BRC) tarkistusprosessi
 • Kansainvälinen työjärjestön (ILO) ammatillisen turvallisuuden ja terveyden ohjeet

Toimittajien on myös oltava aktiivisia jäseniä vähintään yhdessä seuraavista organisaatioista:

 • ISSF – International Seafood Sustainability Foundation
 • Marine Stewardship Council
 • Earth Island Institute
 • TTIA – Thai Tuna Industry Association

Vastuumme

Encore Pet Food on sitoutunut työskentelemään kumppaneidemme kanssa ja suorittamaan omia määräaikaistarkastuksiaan valmistuskumppaniemme prosessi- ja työskentelystandardeja koskien. Puolustamme myös samoja työsuhde- tai työvoimaoikeuksia kuin mitä kumppaneillemme on määrätty, ja osallistumme akkreditoituihin ohjelmiin, kuten Investors In People -ohjelmaan.